Pristatymo ir grąžinimo sąlygos

Prekių pristatymas


Jeigu prekių krepšelio suma lygi ar didesnė už 35 eurų, siuntimas „Omniva“, „LP Express“, DPD paštomatais bei Lietuvos Paštu nemokamas. Venipak paštomatu (ar „pickup point“) pristatymas nemokamas užsakymams kurių vertė lygi ar didesnė kaip 80 eurų. Daugumą prekių gausite per 2-5 dienas – paštomatais jos keliauja labai greitai. Prekes išsiunčiame tą pačią arba vėliausiai kitą dieną nuo apmokėjimo gavimo. 


Jeigu atskirų prekių pristatymo terminas ilgesnis, jis nurodomas prekės aprašyme. Visiems prekių krepšeliams iki 34,99 eurų taikomas pristatymo mokestis, priklausantis nuo pasirinkto pristatymo būdo. Tikslus mokestis bus nurodytas prieš prekių krepšelio apmokėjimą. 


Daugumą prekių galima atsiimti tą pačią dieną Kalvarijų g. 152, Vilniuje. Susisiekite skiltyje kontaktai. Užsakymo metu nepamirškite nurodyti tikslų pristatymo adresą, savo telefono nr. ir el. pašto adresą. 

PRISTATYMO SĄLYGOS

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo (Pardavėjas: Gediminas Golcevas, individualios veiklos pažymėjimo numeris 218229) laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas,internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs Pirkėjo vardą, pavardę (lotyniškomis raidėmis) ir pristatymo adresą, tikslų pašto kodą, pasirinkęs mokėjimo būdą ir susipažinęs su prekės aprašymu, prekių pristatymo bei prekių grąžinimo taisyklėmis ir apmoka užsakymą. Užsakymo neapmokėjus sutartis laikoma nesudaryta. Prekių pristatymas arba įteikimas Pirkėjui vykdomas tik sudarius sutartį. Pirkėjui internetinėje parduotuvėje pasirinkus prekių pristatymą, užsakymą Pardavėjas pradeda vykdyti ne vėliau kaip artimiausią darbo (Lietuvos Respublikoje) dieną, jeigu sutartis sudaryta iki 12.00 val (vidurdienio), arba kitą darbo dieną po artimiausios darbo dienos, jeigu sutartis sudaryta po 12.00 val (vidurdienio). Prekės paštomu įprastai pristatomos per 2-5 darbo dienas, tačiau šis terminas gali būti ilgesnis, atsižvelgiant į aplinkybes, priklausančias nuo atitinkamos pristatymo paslaugos teikėjo arba aplinkybių, kurių nei viena šalis negali kontroliuoti (streikai, covid-19, masiniai neramumai ir panašiai).

Vis dėlto, jeigu Pirkėjas dėl ne nuo jo priklausančių priežasčių negauna užsakytos prekės (ji nepristatoma per daugiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo dienos), jis turi teisę nutraukti sutartį ir reikalauti sugrąžinti sumokėtus pinigus. Nuo Pirkėjo nepriklausančiomis priežastimis nelaikomi atvejai, kai Pirkėjas neatsiėmė prekės iš paštomato ar iš Lietuvos pašto skyriaus, arba kurjeris negalėjo įteikti prekių Pirkėjui dėl to, kad jo nebuvo namuose, nurodytas neteisingas adresas, pakeista gyvenamoji vieta, nurodytu adresu buvęs asmuo (Pirkėjas ar kitas asmuo) atsisakė siuntinio, netiko pristatymo laikas ir panašiai. 

Pristačius ir perdavus prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, neatsižvelgiant į tai, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Pardavėjas jokiu atveju nekompensuoja Pirkėjui jokių galimų ar patirtų nuostolių (tiesioginių ar netiesioginių) ar kitokių išlaidų, susijusių su prekės pavėluotu gavimu arba negavimu, išskyrus pinigų grąžinimą prekių negavimo atveju kaip nurodyta aukščiau.  

Pirkėjas gali pasirinkti prekę atsiimti pats Vilniaus mieste. Tokiu atveju prekės pristatymo mokestis, jeigu atskirai išskirtas internetinėje parduotuvėje, netaikomas. Prekės atsiėmimo ir įteikimo vieta bei laikas suderinamas su Pardavėju susisiekus atskirai (Pardavėjas neturi fizinės prekybos vietos, dirbančios iš anksto nustatytu laiku). Pirkėjas pasirenka iš Pardavėjo siūlomų prekės atsiėmimo vietų ir iš Pardavėjo siūlomų atsiėmimo dienų/laikų. Jeigu prekės nepavyksta įteikti per 30 kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo dienos, tiek Pirkėjas, tiek Pardavėjas turi teisę nutraukti sutartį.

Sutarties nutraukimo atveju, jeigu prekės pristatyti ar įteikti Pardavėjui nepavyksta dėl Pirkėjo kaltės (neatsiėmė, nepriėmė, nebuvo namuose, nesutiko su Pardavėjo pasiūlytu prekės atsiėmimo laiku ar vieta Vilniaus mieste ir pan.), Pirkėjui grąžinama jo sumokėta už prekes suma gali būti Pardavėjo sprendimu mažinama dėl Pardavėjo patirtų prekių siuntimo bei grąžinimo išlaidų ir (ar) apmokėjimo transakcijos apdorojimo (taikomo mokėjimo paslaugos teikėjo Pardavėjui) išlaidų dydžiu. 


Skundų pateikimas ir nagrinėjimas.

Visi tarp pirkėjo ir pardavėjo dėl prekių kilę ginčai sprendžiami gera valia derybomis, pirkėjas gali kreiptis el. paštu. info@sniegena.lt

Tuo atveju, kai derybos nepavyksta, pretenziją dėl interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/Grąžinimo sąlygos

Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties, per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti prekės, jei ji nebuvo naudojama, sugadinta ir jos išvaizda iš esmės nepasikeitė, tai yra prekės ar jos pakuotės išvaizdai buvo padaryti tik tokie pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę. Pirkėjo teisė grąžinti internetinėje parduotuvėje pirktas kokybiškas prekes netaikoma sutartims:

1) paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos vartotojui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas vartotojo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai verslininkas visiškai įvykdys sutartį;

2) sutartims, pagal kurias parduodamų prekių ar teikiamų paslaugų kaina priklauso nuo finansų rinkos svyravimų šio straipsnio 1 dalyje nustatytu sutarties atsisakymo laikotarpiu;

3) sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;

4) sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

5) sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

6) sutartims dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;

7) sutartims dėl alkoholinių gėrimų, kurių kaina nustatyta sudarant pirkimo-pardavimo sutartį ir kurie pristatomi po trisdešimt dienų nuo sutarties sudarymo, o tikroji gėrimų vertė priklauso nuo rinkos svyravimų;

8) sutartims, sudarytoms vartotojui pateikus verslininkui konkretų prašymą dėl šio atvykimo tam, kad būtų atlikti skubaus remonto ar priežiūros darbai. Jeigu šiuo atveju verslininkas suteikia daugiau papildomų paslaugų, negu vartotojas konkrečiai nurodė, arba parduoda daugiau papildomų prekių, negu būtina remonto ar priežiūros darbams atlikti, toms papildomoms paslaugoms ar prekėms taikoma teisė atsisakyti sutarties;

9) sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo;

10) sutartims dėl laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymo, išskyrus sutartis dėl šių leidinių prenumeratos;

11) sutartims, sudarytoms viešajame aukcione;

12) sutartims dėl apgyvendinimo, prekių vežimo, automobilių nuomos, viešojo maitinimo ar laisvalaikio paslaugų, jeigu sutartyje nustatyta konkreti paslaugų teikimo data ar laikotarpis;

13) sutartims dėl skaitmeninio turinio teikimo, jeigu skaitmeninio turinio teikimas buvo pradėtas vartotojui iš anksto aiškiai sutikus ir pripažinus, kad dėl to jis praras teisę atsisakyti sutarties.

Nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymo terminas pasibaigia po keturiolikos dienų:

1) kai sudaroma sutartis dėl paslaugų arba energijos pirkimo-pardavimo sutartis, – nuo sutarties sudarymo dienos;

2) kai sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią vartotojas ar vartotojo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę arba:

a) jeigu vartotojas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią vartotojas ar vartotojo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę;

b) jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią vartotojas ar vartotojo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį;

c) jeigu sudaroma sutartis dėl reguliaraus prekių pristatymo per nustatytą laikotarpį, – nuo tos dienos, kurią vartotojas ar vartotojo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna pirmąją prekę.

Prekės grąžinimo išlaidas turi padengti Pirkėjas. Teisė, nenurodant priežasties per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti nuotolinės sutarties, juridiniams asmenims (verslininkams) nėra taikoma.

Gavęs grąžintą prekę ir įvertinęs jos kokybę ir(ar) kokybę, Pardavėjas per 14 dienų nuo prekės grąžinimo, grąžina pirkėjui jo sumokėtus pinigus už prekę bei jo sumokėtus prekės pristatymo Pirkėjui išlaidas. Jei grąžinama tik dalis prekių, pristatymo išlaidos grąžinamos tik tuo atveju, jeigu likusioms to paties užsakymo prekėms, perkant tik jas, būtų taikytas mažesnis tarifas, nei tarifas, taikytas perkant prekes kartu su grąžinamomis prekėmis ir tik apimtimi, lygia minėtų tarifų skirtumui. Jei buvo pasirinktas kitas negu Pardavėjo pasiūlytas prekės grąžinimo būdas, dėl kurio susidarė neproporcingos ar didesnės išlaidos, Pardavėjas neprivalo padengti tokių prekės grąžinimo išlaidų. Jeigu prekės pristatymo pirkėjui mokestis nebuvo taikomas (užsakant didesnį prekių kiekį)

Grąžinęs prekes, Pirkėjas atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

Jokiu atveju Pirkėjui nėra kopmensuojamos jokios jo išlaidos, nuostoliai (tiesioginiai ar netiesioginiai) susijusiję su išsiuntimu, įteikimu, pristatymu, įdavimu Pardavėjui ar kitokiu būdu atliekamu grąžinimu.

Nuo to momento, kai prekės, už kurias sumokėjo Pirkėjas, įteikiamos Pirkėjui, arba, jeigu prekės siųstos paštomatu, nuo to momento, kai bet koks asmuo suveda atitinkamame paštomate atitinkamų durelių atidarymo kodą, arba, jeigu prekės siųstos per paštą ar kurjerį, nuo to momento, kai prekes priima Pirkėjas arba jo nurodytas asmuo, prekės tampa Pirkėjo nuosavybė bei yra jo atsakomybėje, prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui.

Jeigu Pirkėjui atliekant prekės grąžinimo veiksmus (siuntimą, įteikimą) prekė prarandama, sugadinama arba atsitiktinai žūsta, tai laikoma Pirkėjo rizika bei atsakomybe. Pirkėjui negrąžinami jo sumokėti pinigai, nekompensuojamos jokios kitos išlaidos ar nuostoliai (tiesioginiai ar netiesioginiai) jeigu prekė prarandama, dingsta arba yra sugadinama (įskaitant pakuotės sugadinimą), bandant ją grąžinti Pardavėjui arba iki jos grąžinimo Pardavėjui.


Skundų pateikimas ir nagrinėjimas.

Visi tarp pirkėjo ir pardavėjo dėl prekių kilę ginčai sprendžiami gera valia derybomis, pirkėjas gali kreiptis el. paštu. info@sniegena.lt

Tuo atveju, kai derybos nepavyksta, pretenziją dėl interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/